O mně

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor matematika – výtvarná výchova (v době jejího studia působili na katedře Vv významné osobnosti – Karel Lidický, Miroslav Míčko, Cyril Bouda, Zdeněk Sýkora, Karel Šmíd a další)

Až do roku 1994 je učitelkou výtvarné výchovy a matematiky na škole v Kolíně a školách obvodu Prahy 1

1994 – 1998 ředitelka Základní školy Eduarda Štorcha v Jindřišské ulici – po sloučení školy se ZŠ Vodičkova pokračuje

1998 – 2009 ředitelka Základní školy ve Vodičkově ulici; navazuje kontakty s předními výtvarníky (A. Štulcová, H. Samohelová, E. Devinská, N. Provaan Smetanová a další), spolupracuje s katedrou Vv Pedagogické fakulty (J. Slavík) a od r. 2000 zavádí
ve škole rozšířenou výuku výtvarné výchovy

Po studiu na vysoké škole se věnuje, kromě pedagogické činnosti, také vlastní tvorbě. Kreslí a maluje (hlavně akvarely). V roce 2001 se seznamuje s textilní technikou aradekoru (pod vedením akademické malířky Alžběty Štulcové). Od tohoto roku pravidelně jezdí do textilního ateliéru Milady Hynkové ve Kdyni a technika aradekoru tvoří v současné době převážnou část její práce. I když některé její aradekory jsou práce s figurálními motivy, většinu prací tvoří náměty z přírody, její proměny.